oto parking
Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία ΟΤΟ Parking AE ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1997 ως συνέχεια μιας ατομικής επιχείρησης που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της στάθμευσης αυτοκινήτων από το 1979.

Η αρχική της ενασχόληση ήταν η διαχείριση μικρών και μεσαίων σταθμών αυτοκινήτων στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης.
Με την άνθηση της ανοικοδόμησης μεγάλων υπόγειων και υπέργειων σταθμών , η ΟΤΟ Parking AE ξεκινάει την ανοδική της πορεία με την εκμετάλλευση μεγάλων πλέον σταθμών αυτοκινήτων όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα.

Χαρακτηριστικές συνεργασίες διαχείρισης είναι τα παρκινγκ του Αττικό Μετρό στην Αθήνα και τα παρκινγκ της ΧΑΝΘ και του Δημαρχείου στην Θεσσαλονίκη.
Αυτή τη στιγμή η εταιρεία διαχειρίζεται 11 σταθμούς με συνολική χωρητικότητα 3.050 θέσεων στάθμευσης.

Με την κατάλληλη στελέχωση προσωπικού η ΟΤΟ Parking AE επέκτεινε τις δραστηριότητες πέρα από την εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων.
Πλέον η εταιρεία έχει μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη στάθμευση αυτοκινήτων (κατασκευή-διαχείριση-σχεδιασμός) αλλά και ενέργειες που έχουν σχέση με τη βιώσιμη κινητικότητα .

Τον Σεπτέμβριο του 2013 μάλιστα, δημιούργησε στη Θεσσαλονίκη υπό την επωνυμία THESSBIKE, το πρώτο κοινόχρηστο σύστημα ποδηλάτων με 8 σταθμούς και 200 ποδήλατα.

Η εταιρεία μας με την εξειδίκευση και την εμπειρία που έχει στο χώρο είναι ανοικτή σε συνεργασίες για καινοτόμες ιδέες και projects στους παραπάνω τομείς με εταιρείες και ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια ιδανικά.

Σταθμοί Εξυπηρέτησης

Project Description

INitiative for COllaborative developMent and exPloitation of innOvative productS and sErvices for mobility and logistics

Πρωτοβουλία συνεργατικής ανάπτυξης και αξιοποίησης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών κινητικότητας και logistics

• Τι είναι το M&L Cluster

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας (ΣΣΚ) για έξυπνες λύσεις Κινητικότητας και Logistics, αποτελεί την 1η προσπάθεια συνεργασίας διαφορετικών τύπων εμπλεκόμενων φορέων στον παραγωγικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας στους τομείς των Μεταφορών και των logistics. Η έμφαση του ΣΣΚ είναι στην αστική κινητικότητα και την διανομή εμπορευμάτων «τελικού μιλίου» εντός πόλεων καθότι αποτελεί τον περισσότερο ραγδαία και καινοτομικά αναπτυσσόμενο επιμέρους τομέα μεταφορών, λόγω των πιεστικών προκλήσεων των πόλεων για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Σκοπός του ΣΣΚ είναι η ανάπτυξη σε συνεργατικά σχήματα προϊόντων και υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται αφενός στους στόχους του ΣΣΚ για έξυπνες λύσεις κινητικότητας και logistics και αφετέρου στον τριπλό ευρωπαϊκό στόχο ανάπτυξης ασφαλών, βιώσιμων και ενοποιημένων μεταφορών. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία Αξίας και αντιστοίχως θετικού αντικτύπου (impact) σε τρεις κατευθύνσεις: επιχειρήσεις, κοινωνία και κλάδος συνολικά.

• Στάδια του έργου

Στάδιο 1: Smart Mobility & Logistics Solutions Cluster

Mobilog

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) κατά την 1η Πρόσκληση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ: Φορέας Αρωγός», ως Φορέας Αρωγός υπέβαλε επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο παρουσίασε τον κλάδο/τομέα δραστηριοποίησης του ΣΣΚ, της καινοτόμου διαδικασίας και τους αναπτυξιακούς στόχους του.

Στάδιο 2: Initiative for collaborative development and exploitation of innovative products and services for mobility and logistics

In Compose for M&L Cluster

Κατά τη 2η Πρόσκληση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ: Επιχειρήσεις», το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), ως Φορέας Αρωγός, και οι 20 ανεξάρτητες συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη υπέβαλαν το επιχειρηματικό σχέδιο με τίτλο «Πρωτοβουλία συνεργατικής ανάπτυξης και αξιοποίησης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών κινητικότητας και logistics».


• Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου

Στόχος του έργου αποτέλεσε η υποστήριξη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων για να πρωτοπορήσουν στην αυξανόμενη αγορά της έξυπνης, πράσινης κινητικότητας και των ψηφιακών logistics και να αναπτυχθούν δυναμικά σε επιμέρους καινοτομικούς τομείς του κλάδου, μέσω του συνεργατικού σχεδιασμού, δημιουργίας, αξιολόγησης και αξιοποίησης νέων Λύσεων (Προϊόντων και Υπηρεσιών) στον Τομέα της Κινητικότητας και των Logistics. Επιπλέον το έργο στόχευσε στην υποστήριξη της καινοτομίας στον Τομέα σε τρία επίπεδα: α) αύξηση των χρηστών των καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών (innovation adoption by the market), β) μεγιστοποίηση της ικανότητας των συμμετεχουσών εταιριών στην συνεχή εξέλιξη των προϊόντων που θα αναπτύξουν αλλά και δημιουργία νεών προϊόντων (innovation gearing) και μετά την λήξη του έργου, και γ) αναπαραγωγή του καινοτομικού αποτελέσματος (innovation multiplying) μέσω διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου από άλλες τρίτες εταιρίες.


• Τα 10 Καινοτόμα Προϊόντα του έργου

Στα πλαίσια του έργου αυτού αναπτύχθηκαν 10 καινοτόμα έργα στους τομείς των Μεταφορών και των Logistics.
1. Ευφυής Διασυνδεδεμένη διασταύρωση του μέλλοντος/ (Intelligent Future Intersection
2. Προσαρμοστικός σηματοδοτούμενος κόμβος με χρήση τεχνητής νοημοσύνης»
3. Σύστημα προγνωστικής συντήρησης στόλων
4. Σύστημα διαχείρισης στάθμευσης επόμενης γενιάς
5. One stop shop υπηρεσιών κινητικότητας
6. Ψηφιακό δίδυμο & εργαλείο ανάλυσης και αποτίμησης δικτύων φόρτισης και ενεργειακής απόδοσης ηλεκτρικών στόλων
7. Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών εναλλακτικών μέσων (drones, cargo bikes και μοτοποδηλάτων) στην φυσική διανομή
8. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διασύνδεση οικοσυστήματος logistics
9. Κόμβος ανάλυσης δεδομένων ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων (neutral Intelligent Logistics data hub
10. Market place παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στα logistics

• Επιχειρήσεις-μέλη του έργου In Compose for M&L Cluster

Στο παρόν έργο συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις ως εταίροι του έργου οι οποίοι ανέπτυξαν σε συνεργατικά σχήματα τα 10 καινοτόμα προϊόντα. Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που εισάγουν ρηξικέλευθες καινοτομίες στον τομέα, πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών, «φυσικών» υπηρεσιών κινητικότητας και μεταφορών, καθώς και πάροχοι υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον συμμετέχουν 2 φορείς από την έρευνα (Χαροκόπειο, EKETA/ΙΜΕΤ) ως υπεργολάβοι και 2 φορείς-δίκτυα επιχειρήσεων (ΙLΜΕ, ΕΕLΒΕ). Συντονιστής του έργου αποτέλεσε η BRAINBOX A.E.


Ειδικότερα οι 20 εταιρείες που συμμετέχουν στο έργο με αλφαβητική σειρά είναι:

1. ACS
2. ATLANTIS ENGINEERING
3. BRAINBOX
4. CARGO 360
5. DEEPTRAFFIC
6. DOTSOFT
7. EMISIA
8. EXOTHERMIA
9. EXPLICIT.AI
10. LINK TECHNOLOGIES
11. OTO PARKING
12. PLANNING
13. PROBOTEK
14. SMART GRID/ SOLVUS
15. TELENAVIS
16. TRAFFIC TECHNIQUE
17. TREDIT
18. VIANOX
19. WAVENET
20. WINGS ICT SOLUTIONS

Το έργο “Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για έξυπνες λύσεις κινητικότητας και logistics” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ ” και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: ΓΓ2CL-0351705).

Ο προϋπολογισμός της ΟΤΟ ΑΕ στο παρόν έργο ανέρχεται σε 77.100,00€ ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 2.456.394,50€.

Επικοινωνία
OTO Parking Α.E.
Παπακυρίτση 6-8, 55133, Θεσσαλονίκη
Copyrights OTO PARKING 2024 - Created by CITYCOM I.S.