Δραστηριότητες - OTO PARKING
oto parking
Δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας μας αφορούν τους παρακάτω τομείς :

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - κύριες δραστηριότητες

Σχεδιασμός και Κατασκευή Σταθμών Αυτοκινήτων

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Σχεδιασμός και Κατασκευή Σταθμών Αυτοκινήτων

Διαχείριση Σταθμών Αυτοκινήτων

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Διαχείριση Σταθμών Αυτοκινήτων

Μελέτες Εσωτερικής Κυκλοφορίας και Διάταξης Θέσεων

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Μελέτες Εσωτερικής Κυκλοφορίας και Διάταξης Θέσεων

Μελέτες Βιωσιμότητας Σταθμών Αυτοκινήτων

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Μελέτες Βιωσιμότητας Σταθμών Αυτοκινήτων

Διαχείριση Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Διαχείριση Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

Διαχείριση Πλυντηρίων Αυτοκινήτων

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Διαχείριση Πλυντηρίων Αυτοκινήτων

Διαχείριση Συστημάτων Ελεγχόμενης Στάθμευσης

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Διαχείριση Συστημάτων Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Διαχείριση Κοινόχρηστων Συστημάτων Ποδηλάτων (www.thessbike.gr)

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Διαχείριση Κοινόχρηστων Συστημάτων Ποδηλάτων (www.thessbike.gr)

Σχεδιασμός και Διαχείριση project Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Σχεδιασμός και Διαχείριση project Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας
Επικοινωνία
OTO Parking Α.E.
Παπακυρίτση 6-8, 55133, Θεσσαλονίκη
Copyrights OTO PARKING 2022 - Created by CITYCOM I.S.