Δραστηριότητες - OTO PARKING
oto parking
Δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας μας αφορούν τους παρακάτω τομείς :

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - κύριες δραστηριότητες

Σχεδιασμός και Κατασκευή Σταθμών Αυτοκινήτων

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Σχεδιασμός και Κατασκευή Σταθμών Αυτοκινήτων

Διαχείριση Σταθμών Αυτοκινήτων

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Διαχείριση Σταθμών Αυτοκινήτων

Μελέτες Εσωτερικής Κυκλοφορίας και Διάταξης Θέσεων

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Μελέτες Εσωτερικής Κυκλοφορίας και Διάταξης Θέσεων

Μελέτες Βιωσιμότητας Σταθμών Αυτοκινήτων

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Μελέτες Βιωσιμότητας Σταθμών Αυτοκινήτων

Διαχείριση Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Διαχείριση Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

Διαχείριση Πλυντηρίων Αυτοκινήτων

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Διαχείριση Πλυντηρίων Αυτοκινήτων

Διαχείριση Συστημάτων Ελεγχόμενης Στάθμευσης

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Διαχείριση Συστημάτων Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Διαχείριση Κοινόχρηστων Συστημάτων Ποδηλάτων (www.thessbike.gr)

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Διαχείριση Κοινόχρηστων Συστημάτων Ποδηλάτων (www.thessbike.gr)

Σχεδιασμός και Διαχείριση project Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας

ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Σχεδιασμός και Διαχείριση project Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας
Περιγραφή project
Project Description

Αντικείμενο του έργου είναι, η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας για την υποστήριξη του σχεδιασμού, της διαχείρισης και της χρήσης συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων και να προσελκύσουν νέους χρήστες.

Στόχος του έργου είναι, η υποστήριξη των διαχειριστών συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σε ζητήματα σχεδιασμού και διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του έργου επιδιώκεται η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων και μηχανισμών για την αξιοποίηση δεδομένων που προέρχονται από τη λειτουργία συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές όπως αυτή της παιχνιδοποίησης (gamification), μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η διαδραστική προσέγγιση και επικοινωνία με χρήστες από διαφορετικές ομάδες, με διαφορετικές συνήθειες και υπό διαφορετικές συνθήκες.

Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι η συμβολή στην προώθηση του ποδηλάτου ως ένα μέσο μεταφοράς που μπορεί να εξυπηρετήσει καθημερινές μετακινήσεις, και όχι μόνο μετακινήσεις για λόγους αναψυχής.

Επικοινωνία
OTO Parking Α.E.
Παπακυρίτση 6-8, 55133, Θεσσαλονίκη
Copyrights OTO PARKING 2024 - Created by CITYCOM I.S.